Įrašai, filtruoti pagal datą: Gruodis 2015

Darželio vaikai ir tėveliai kūrė gėles iš antrinių žaliavų tinkančių lauko aplinkai puošti ir dalyvavo konkurse "Šiltais jausmais pražydo tvoros". Projektą organizavo Raudondvario lopšelis darželis "Riešutėlis" ir Kauno rajono švietimo centras. Vaikai savo kurtomis gėlėmis papuošė darželio tvorą.

Paskelbtas Naujienos
19 Geg 08, Trečiadienis 06:05

Konkursas "Perdirbtų daiktų istorijos"

Lopšelio-darželio „Smalsutis“ visų grupių vaikai dalyvavo konkurse, kurį organizavo PRATC.  Konkurso „Perdirbtų žaislų istorijos“ komisija išrinko nugalėtojus. 

Sveikiname Rūtenį, kuriam padėjo mama Romutė, Robertą Bubnelį,  Mortą, kuriai padėjo mama Lina.

Paskelbtas Naujienos

Pavadinimas:

Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose

 Nuo kada vykdomas:

2017 11 01 – 2019 10 31

 Vadovas Darbo grupė:

Daina Murauskienė - direktorė

Jūratė Baltrušaitienė - direktorės pavaduotoja ugdymu

Ramutė Adomavičė - mokytoja metodininkė

Veikla, rezultatas:

https://tik.pixel-online.org

Aprašymas:

Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis" yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte "Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose" (angl. " Tradition and Innovation @Kindergarten ") (TIK). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija).

Projekto "Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose" tikslas suteikti pagerinti vaikų, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir auklėtojų pagrindines ir horizontaliąsias kompetencijas per tradicinių pasakų sekimą ir palyginimą bei stiprinti ikimokyklinio ugdymo ir vaikų šeimų bendradarbiavimą vaiko ugdymo procese.

Projekto laikotarpis:

Projektu siekiama:Paveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindinius ir universaliuosius gebėjimus lyginant tradicines pasakas tarptautiniu aspektu ir taikant inovatyvius audiovizualinius metodus ir įrankius.Taikyti daugiadalykį ir holistinį požiūrį į priešmokyklinį ugdymą, paremtą inovatyvia mokomąja medžiaga, siekiant vystyti vaiko kognityvinius ir ikikognityvinius socialinius įgūdžius.Stiprinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų šeimų gebėjimus kurti bendradarbiavimo modelius.

Projekto planuojami rezultatai:Mokomasis vadovas ikimokyklinio ugdymo pedagogams skirtas vystyti įgūdžius, reikalingus mokinių kognityvinių ir ikikognityvinių įgūdžių plėtojimui, ankstyvojo ugdymo etape sėkmingai bendradarbiaujant su mokinių šeimomis.

Mokomasis vadovas skirtas atkreipti ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimų ir globėjų dėmesį į ikimokyklinio ugdymo svarbą vystant kognityvinius ir ikikognityvinius įgūdžius, būtinus pereinant į privalomojo ugdymo įstaigas.

Didaktikos priemonių rinkinys darželiams suteikiantis ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir mokinių šeimoms inovatyvius, medijomis grįstus įrankius darbui su vaikais, skatinančius juos savarankiškai mokytis, interpretuoti ir apibūdinti tradicines pasakas bei susipažinti su kultūrine įvairove.

Daugiau apie projektą ir prieigą prie projekto rezultatų: https://tik.pixel-online.org

Projekto lankstukas lietuvių kalba: https://tik.pixel-online.org/brochure.php

Paskelbtas Projektai
19 Balandis 26, Penktadienis 11:42

Vaikystė gamtos apsuptyje

Pavadinimas:

„Vaikystė gamtos apsuptyje“

Nuo kada vykdomas:

2014-07-01 - 2014-07-31

Vadovas Darbo grupė:

 • Direktorė - Daina Murauskienė
 • Direktorės pavaduotoja ugdymui - Dalia Dausienė
 • Vyr. auklėtoja - Danguolė Stokienė
 • Auklėtoja - Inga Širmulienė

Veikla, rezultatas: 

SIEKIAMI REZULTATAI:

 1. Sukurtas Dembavos bendruomenės vaikams žaidimams skirtas labirintas.
 2. Vaikų surinktos, sudžiovintos vaistažolės, arbatų gėrimas visus metus.
 3. Sutvarkyta aplinka, kurioje vaikai leidžia laiką.
 4. Dembavos bendruomenei suorganizuota vaikų fotografijų paroda „Gamta mano žvilgsniu".

TURINYS:

 • Vaikų vasaros užimtumo programa ''Vaikystė gamtos apsuptyje" orientuota į vaikų aktyvų judėjimą, kūrybiškumo skatinimą, gamtosaugą.
 • Senųjų amatų dirbtuvės.
 • Mažųjų „mokslininkų" ekspedicija į gamtą „Lobio beieškant".
 • Gamta mažųjų fotografų akimis.
 • Akcija „Noriu būti švarioje aplinkoje"
 • Viktorina „Kur gyvena pelėda?"
 • Stebuklingų žolelių galia.
 • Pramoga prie vandens „Išlik sausas!"
Paskelbtas Projektai
19 Balandis 26, Penktadienis 11:38

Lyderių laikas 2

Pavadinimas:

Lyderių laikas 2

Nuo kada vykdomas:

2012 m.

Vadovas Darbo grupė:

 • Daina Murauskienė - Direktorė
 • Dalia Dausienė - Direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Jovita Kučytė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 • Živilė Dulkienė - auklėtoja

Veikla, rezultatas:

http://www.panrs.lt/

Paskelbtas Projektai
19 Balandis 26, Penktadienis 11:35

Zipio draugai

Pavadinimas:

„Zipio draugai“

Nuo kada vykdomas:

2003 m.

Vadovas Darbo grupė:

Jovita Kučytė - priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Veikla, rezultatas:

Programos tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Programa ,,Zipio draugai‘‘ padeda vaikui susitvarkyti su neigiamomis emocijomis. Pavyzdžiui, susipykus su draugu, vaikai mokomi išsakyti savo jausmus, ieškoti išeičių, prisiimti atsakomybę už savo elgesį, išklausyti, kreiptis pagalbos ir padėti kitiems, įveikti liūdesį, vienišumą ar priekabiavimą.

Programa ,,Zipio draugai‘‘ trunka 24 savaites, kiekvieną savaitę po vieną 45 min valandėlę, kurią gali vesti tik programos ,,Zipio draugai‘‘ pedagogo kvalifikaciją įgiję vaikų grupės auklėtojai.

Zipis yra vabaliukas, draugaujantis su dvyniais broliuku ir sesute bei jų draugais. Valandėlės metu auklėtoja perskaito pasakojimą, kuris yra iliustruotas ryškiaspalviais paveikslėliais. Po to kviečia vaikus aktyviai įsitraukti į pokalbį, diskusiją, vaidinimą, piešimą, žaidimus. Visa programa sukurta specialiai 5-7 metų vaikams, ir kitų patirtis rodo, kad vaikams ji labai patinka.

,,Zipio draugai‘‘ ne sako vaikams, ką daryti, o skatina juos galvoti patiems ir surasti savuosius problemos sprendimo būdus. Vaikai mokosi pasirinkti išeitis ne tik padedančias jiems patiems, bet ir gerbiančias kitus.

Paskelbtas Projektai
19 Balandis 26, Penktadienis 11:31

Besimokančių mokyklų tinkliukas BMT 2

Pavadinimas:

Besimokančių mokyklų tinkliukas BMT 2

Nuo kada vykdomas:

2012 m.

Vadovas Darbo grupė:

 • Vadovas – Daina Murauskienė direktorė
 • Koordinatorė -Dalia Dausienė - direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Nariai- Augėnija Akelaitienė, vyr. auklėtoja; Jovita Kučytė priešmokyklinio ugdymo pedagogė; Živilė Dulkienė – auklėtoja

Veikla, rezultatas:

BMT 2 tai besimokančių mokyklų tinkliukas. Besimokančių mokyklų tinkliuke dalyvauja Naujamiesčio vaikų l/d, Naujamiesčio vidurinės mokyklos, Linkaučių pagrindinės mokyklos, Dembavos l/d „Smalsutis“ komandos. Pagrindinis tinkliuko tikslas – keitimasis savo darbo patirtimi, problemų iškėlimas ir jų sprendimas visuose sluoksniuose (tėvai, vaikai, darbuotojai). Komandos mokomos išgryninti problemą ir numatyti jos sprendimo žingsnius. Pirmoji problema, kurią nagrinėja BMT - „Ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimas“.

Paskelbtas Projektai
19 Balandis 26, Penktadienis 11:28

Pienas vaikams

Pavadinimas:

„Pienas vaikams“

Nuo kada vykdomas:

2004 m.

Vadovas Darbo grupė:

Lina Stankevičienė - Pavaduotoja ūkio klausimams

Veikla, rezultatas:

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros programa "Pienas vaikams" Lietuvoje taikoma nuo 2004 metų. Lopšelis-darželis dalyvaujam nuo 2004 m. Programa parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje.

Paskelbtas Projektai
19 Balandis 26, Penktadienis 10:50

Vaisiai mokykloms

Pavadinimas:

„Vaisiai mokykloms“

Nuo kada vykdomas:

2011 m.

Vadovas Darbo grupė:

Lina Stankevičienė pavaduotoja ūkio klausimams

Veikla, rezultatas:

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa yra remiamas vaisių ir daržovių produktų tiekimas vaikams švietimo įstaigose. Sudarant sąlygas jauniesiems vartotojams skanauti vaisiais ir daržovėmis bendraamžių aplinkoje, yra ne tik didinamas vaisių ir daržovių vartojimas šiandien, bet ir formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika. Lietuvoje programa pradėta taikyti 2009/2010 mokslo metais.

Paskelbtas Projektai
19 Balandis 26, Penktadienis 10:46

Vaikų užimtumas lauke-kelias į sveikatą

Pavadinimas:

„Vaikų užimtumas lauke – kelias į sveikatą“

Nuo kada vykdomas:

2013 m.

Vadovas Darbo grupė:

 • Koordinatorė - Dalia Dausienė – direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Nariai- Augėnija Akelaitienė, vyr. auklėtoja, Živilė Dulkienė – auklėtoja; Dangutė Stokienė-auklėtoja.

Veikla, rezultatas:

Projekto tikslas: skatinti pedagogus ieškoti inovacinių sveikatinimo ugdymo metodų, kūrybiškai veikiant atviroje lauko erdvėje visais metų laikais.

Projekte dalyvauja:

 • Radviliškio rajono Šeduvos lopšelis-darželis,
 • Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“,
 • Pakruojo lopšelis-darželis „Vyturėlis“,
 • Šiaulių rajono Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“,
 • Panevėžio rajono Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“,
 • Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė.
 • Projektą organizuoja: Radviliškio rajono Šeduvos lopšelis-darželis.

Projekto etapai:

 1. 2013 m. sausio 14 d. - 2013 m. vasario 28 d.
 2. 2013 m. kovo 1d. - gegužės 31.d.
 3. 2013 m. birželio 1 d - 30 d.
 4. 2013 m. rugsėjo 1 d. - lapkričio 20 d.

Projekto metu skirtingais metų laikais vykdomi ir viešinami projekte nusimatyti renginiai kieme. Projekto įgyvendinimo akimirkos bus fiksuojamos IKT pagalba ( filmuojamos, fotografuojamos), medžiaga bus panaudota konferencijoje.

Baigiamoji konferencija vyks 2013 m. lapkričio mėn. 20 d. Visi dalyviai respublikinėje ikimokyklinio ugdymo pedagogų teorinėje-praktinėje konferencijoje „Inovaciniai vaikų užimtumo būdai atviroje lauko erdvėje“, pristatys projekto veiklas, kuri vyks organizatorių įstaigoje.

Paskelbtas Projektai
Puslapis 11 iš 17

Rekvizitai

Renginių Kalendorius

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Renginiai

Nėra artimiausio renginio!
Nėra renginio atvaizdavimui
Top
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "X" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos puslapyje Privatumo politika.