Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 190 svečiai (-ių) ir narių nėra

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI DARBO VIETAI UŽIMTI

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI DARBO VIETAI UŽIMTI (2012-03-05)

info-iconKonkursas auklėtojo  pareigoms užimti.
Darbo pobūdis: Auklėtojo funkcijos:
•organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
•sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
•inicijuoti ir/ ar dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
•auklėtojas privalo užtikrinti savo darbo kokybę;
•saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą;

Skaityti daugiau ...

Darbo užmokestis


PareigybėEtataiVidutinis darbo užmokestis 2017-09-01 (bruto) eurai
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkvedys, buhalteris, vaikų maitinimo organizatorius, sekretorius-raštvedys, dokumentuotojas)td> 5,75 720.47
Aukletojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas 10,36 609,00
Kiti pedagoginiai darbuotojai (logopedas, meninio ugdymo pedagogas)/td> 1,5 606,82
Aptarnaujantis personalas (auklėtojo padėjėjas, judesio korekcijos specialistas, virėjas, virėjo padejėjas, skalbėjas, kiemsargis, darbininkas, valytojas) 9,5 415,40

PareigybėEtataiVidutinis darbo užmokestis 2017-02-01 (bruto) eurai
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkvedys, buhalteris, vaikų maitinimo organizatorius, sekretorius-raštvedys, dokumentuotojas)td> 4,75 540.34
Aukletojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas 8,74 614,24
Kiti pedagoginiai darbuotojai (logopedas, meninio ugdymo pedagogas)/td> 1,5 748,72
Aptarnaujantis personalas (auklėtojo padėjėjas, virėjas, virėjo padėjėjas, skalbėjas, kiemsargis, darbininkas, sargas, valytojas) 10,25 419,12

PareigybėEtataiVidutinis darbo užmokestis 2016-01-01 (bruto) eurai
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimams, buhalteris, dietologas, sekretorius-raštvedys, archyvaras)td> 4,75 642,57
Aukletojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas 7,05 622,40
Kiti pedagoginiai darbuotojai (logopedas, meninio ugdymo pedagogas)/td> 1,5 727,15
Aptarnaujantis personalas (aukletojo padejejas, virejas, virejo padejejas, skalbejas, kiemsargis, darbininkas, sargas) 8,75 384,29/td>
Skaityti daugiau ...

Darželis