Darzeliui50

Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 69 svečiai (-ių) ir narių nėra

Logopedas

 

Lopšelyje-darželyje teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Logopedo darbo tikslas- laiku nustatyti kalbos ir kalbėjimo bei kitus sutrikimus ir, nuolat bendradarbiaujant su pedagogais, ugdytinių tėveliais, Pedagogine psichologine tarnyba, juos šalinti.   
Vaikų kalba tikrinama du kartus metuose: Rugsėjo - spalio mėnesiais tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
Gegužės- birželio mėnesiais įvertinama vaikų, lankiusių logopedinius užsiėmimus, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje ir rengiamas tolesnis vaiko kalbos korekcijos planas.
Su vaikais, turinčiais šiuos sutrikimus,  logopedas dirba individualiai ir pogrupiais pagal sutrikimų rūšį.
Logopedo darbo grafikas:
Pirmadienis            Antradienis        Trečiadienis         Ketvirtadienis        Penktadienis
7.45-15.30 val.    7.45-15.30 val.    7.45-11.45 val.    7.45-11.45 val.    7.45-11.45 val.
Konsultacijos tėvams  teikiamos suderinus asmeniškai.
Specialųjį ugdymą Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka skiria lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ar Pedagoginė psichologinė tarnyba, atsižvelgdama į vaiko poreikius ir tėvams (ar vaiko globėjams) sutikus. Asmens specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertina lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ar Pedagoginė psichologinė tarnyba Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bendrai nustatyta tvarka.

Skaityti daugiau ...

Spalis

 

SPALIS

Priemonė

Laikas

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai

Atsiskaitymo tvarka

Išlaidos, finansavimo šaltiniai

ŠVENTĖS

Rudenėlio   šventė


„Duonelė “


„Ebru Menas“


PARODA

„Rudens gėrybės“

VEIKLA SU TĖVAIS

Susirinkimas

“Amžiaus tarpsnių psichologija”

(lektorė Panevėžio r. PPT psichologė)

BENDRADARBIAVIMAS

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ir mokyklos bendradarbiavimas.


05


26


1903-0717 17 valPagal sutartą laiką

Vyr. aukl. J. Kučytė, metod. meninio ugdymo pedagogė      V. Nuobarienė


Vyr.   aukl. A.Stučkuvienė


Vyr. auklėtoja

D. Dausienė


Visos auklėtojosVyr. Auklėtoja

Birutė Ruzienė

„Pelėdžiukų“ grupė

Vyr. auklėtoja

J. Kučytė

Ugdytiniai įtvirtins žinias apie rudens požymius, jo gėrybes, tenkins saviraiškos poreikius.

Vaikai įgis žinių, praturtins žodyną.

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius, plėtosis bendradarbiavimas su tėvais.


Šeima gamins darbelius iš daržovių.


Tėvai įgis pedagoginių žinių,Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

Mokyklos bendruomenėMokyklos bendruomenė


Mokyklos bendruomenėMokyklos bendruomenėMokyklos bendruomenėMokyklos bendruomenei

Intelektualiniai resursai, aplinkos, asmeninės lėšos.

Intelektualiniai resursai, aplinkos, asmeninės, rėmėjų lėšos.

Intelektualiniai resursai, aplinkos, asmeninės lėšos.


Intelektualiniai resursaiIntelektualiniai resursaiIntelektualiniai resursai

Skaityti daugiau ...

Gruodis

                                                      GRUODIS

ŠVENTĖ

Kalėdų eglutė

 

VEIKLA SU TĖVAIS

Susirinkimas

„Laukiame Kalėdų senelio“

 

 

BENDRADARBIAVIMAS

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ir mokyklos bendradarbiavimas.

„ Vaidiname vieni kitiems“

 

PARODA

“Advento vainikas”

Panevėžio moksleivių namuose

 

 

Mokytojų tarybos posėdžiai

19-23

 

 

 

01

 

 

 

 

Pagal sutartą laiką

 

 

 

 

2011-12-05/

2012-01-06

Visose grupėse, visos auklėtojos, metod.   meninio ugdymo pedagogė  

V. Nuobarienė

„Švelnukų“ grupė

Vyr. auklėtojos

D. Dausienė

A. Stučkuvienė

 

„Pelėdžiukų“ grupė

Vyr. auklėtoja

J. Kučytė

 

 

Švelnukų“ grupė

Vyr. auklėtojos

D. Dausienė

 

 

 

1. Veiklos programos 2011m. įgyvendinimo aptarimas.

2. Lopšelio-darželio veiklos programos 2012 m. aptarimas

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

 

Pedagogai glaudžiau bendradarbiaus su tėvais

 

 

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

 

 

 

 

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

Mokyklos bendruomenei

 

 

 

Mokyklos bendruomenei

 

 

 

Mokyklos bendruomenei

 

 

 

 

 

Mokyklos bendruomenei

Intelektualiniai resursai, aplinkos, krepšelio   lėšos.

 

Intelektualiniai resursai

 

 

 

Intelektualiniai resursai, asmeninės lėšos.

 

 

 

 

Intelektualiniai resursai, aplinkos, krepšelio   lėšos

 

Skaityti daugiau ...

Lopšelio - darželio „Smalsučio“ misija ir vizija

  [item title="Darželio Simbolis"]

  darzelislogo

  [/item]

  [item title="Vizija"]

  Saugus, atviras, smalsus darželis gamtoje, kuriame gera augti.

  grupes

  [/item]

  [item title="Misija"]

  Stiprinanti bendruomenės ir darželio sąveiką, užtikrinant vaikų ugdymosi kokybę ir sveikatos stiprinimą. Sudaranti sąlygas atsiskleisti vaikų gebėjimams, tėvų lūkesčiams. Skirianti didelį dėmesį vaikų ir suaugusiųjų santykiams, bendradarbiavimo su tėvais ypatumams. Gerinanti socialinių paslaugų kokybę. Plėsti bendradarbiavimo erdvę.

  grupes

  [/item]

  [item title="Darželio daina"]

  Mūs darželis ant kalnelio,

  Ant kalnelio balto, žalio,

  Tarp medelių tarp gėlių,

  Atsidžiaugt juo negaliu!

   

  Tas darželis prie upelio,

  himnasPrie upelio žydro, žalio,

  Tarp medelių, tarp gėlių

  Atsidžiaugt juo negaliu!

   

  Vesk, tėveli, į darželį

  Savo mylimą sūnelį,

  Kai užaugsiu, šia gatve

  Aš sugrįšiu pas tave.

   

  Vesk, mamyte, į darželį

  Savo mylimą dukrelę,

  Kai užaugsiu, šia gatve

  Aš pareisiu pas tave.

   

  Mūs darželis pražydėjo,

  Pilnas saulės, pilna vėjo,

  Pilna krykščiančių vaikų,

  Mano mylimų draugų.

   

  (Sigitas Geda)

  grupes

  [/item]

Skaityti daugiau ...

Darželis

There are no image inside folder: images/joomgallery/details/darzelis_6