Darzeliui50

Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 61 svečiai (-ių) ir narių nėra

Ką turi žinoti tėveliai

 Lopšelis-darželis dirba penkias dienas per savaitę, nuo 7.00 iki 19.00. Darželyje yra prailginta grupė, kurioje dirba vyr. auklėtoja Birutė Ruzienė.
Dienotvarkė grupėse:
7.00 – 8.20 Vaikučiai renkasi į grupę. Individualus darbas su vaikais.
8.20 – 8.35 Mankšta
8.35 – 9.00 Pusryčiai
9.00 -  9.15 „Ryto ratas“ (Pasisveikiname, aptariame dienos darbelius)
9.15 – 10.30 Vaikų ugdomoji veikla
10.30 – 10.40 Priešpiečiaujame, geriame pieną
10.40 – 11.45 Žaidybinė veikla kieme
12.00 – 12.30 Pietūs
12.30 -  14.30 Vaikų poilsis
14.30 – 15.30 Grupėje vaikų ugdomoji veikla
15.30 – 16.00 Vakarienė
16.00 – 17.15 Individualus darbas su vaikais, arba aktyvi žaidybinė veikla lauke.
17.15 -  19.00 Vaikučiai eina į prailgintą grupę.

Mieli Tėveliai, kad būtų Jums ir mums patogiau, turime vadovautis bendromis darželio taisyklėmis.

 • Jei vaikas neatvyksta į darželį dėl ligos ar kitos priežasties, reikėtų auklėtojoms apie tai pranešti iki 8.30 val., nes šiuo metu skaičiuojami vaikai dėl pietų ir vakarienės porcijų.
  • Po kiekvienos ligos būtina atnešti pažymą iš gydytojo.
  • Pradėdamas lankyti darželį arba kiekvienų mokslo metų pradžioje privalo atnešti pažymą apie vaiko sveikatą iš savo šeimos gydytojo.
  • Vaiko spintelėje turėtų būti atsarginis drabužėlių komplektukas (apatinės kelnaitės, pėdkelnės, viršutinės kelnės, baltinukai), jei kartais vaikui netyčia sušlaptų ar išsipurvintų drabužėliai, vienkartinių nosinaičių ir šukos ar šepetys plaukams.
   •   Šlepetės, kurias vaikas avi grupėje, turi būti su užkulniu, kad nekristų nuo kojų.
   • Pietų miegui vaikas turi turėti pižamą, kurią tėveliai parsineša į namus kiekvienos savaitės penktadienį išskalbti.
   • Apie reikalingas ugdymosi priemones auklėtojos informuoja pirmojo susirinkimo metu arba išdalina sąrašus kiekvienam asmeniškai.
Skaityti daugiau ...

Balandis 2012

 

 

BALANDIS

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo arba vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma, būdas

PRAMOGA

Velykos

Auklėtoja metodininkė

D. Dausienė

6

Mokyklos bendruomenei

renginys

PARODOS

“Margutis”

“Tau mano mamyte”

Visos auklėtojos

01-09

Mokyklos bendruomenei

25-05

Mokyklos bendruomenei

BENDRADARBIAVIMAS

Dembavos progimnazija

Pavasarinė mugė mokykloje

Vyr. auklėtoja

J. Kučytė

Pagal planą

Mokyklos bendruomenei

nuotraukos

METODINĖ VEIKLA

Edukacinė programa į Kraštotyros muziejų „Ritas margutis“

Auklėtoja metodininkė

D. Dausienė

Vyr. auklėtoja

J. Kučytė

Pagal sutartą laiką

Mokytojų tarybos posėdyje

Straipsnis tinklalapyje

METODINĖ VEIKLA

Veiklos stebėjimas:

„Švelnukų“ gr. D. Dausienė

„Pelėdžiukų“gr. J. Kučytės

„Meškiukų“ gr. D. Stokienės

Vyr. auklėtojos B. Ruzienės

Vyr. auklėtojoa

A. Akelaitienė,

Vyr. auklėtoja

B. Ruzienė

Vyr. Auklėtoja

D. Stokienė

Logopedė metodininkė

E. Sutkienė

 

17

18

 

5

 

17

Mokytojų tarybos posėdyje

Ataskaita

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

1. Pedagogų aktyvus dalyvavimas įvairiuose respublikiniuose ir miesto seminaruose.

2. Saugios ir sveikos aplinkos kūrimo galimybės lopšelyje-darželyje

3. Ugdomosios veiklos planavimo analizė

Direktorė

D. Murauskienė

Pavaduotoja ugdymui

D.Dausienė

24

Mokytojų tarybos posėdyje

protokolas

Skaityti daugiau ...

Sausis 2012

 

Priemonė

Laikas

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai

Atsiskaitymo tvarka

Išlaidos, finansavimo šaltiniai

SAUSIS

ŠVENTĖ

„Trys Karaliai“

ORGANIZACINIAI DARBAI

Rengti statistines ataskaitas

Tarifikacija

PARODA

“Žiemužė šarmota”

METODINĖ VEIKLA

Veiklos stebėjimas : „Kiškių“ gr. A. Akelaitienė

“Švelnukų” gr.

D. Dausienė

„Pelėdžiukų“gr.

J. Kučytės

Mokytojų tarybos posėdis

1. Vaikų fizinio lavinimo tobulinimas įstaigoje

2. Projektinė su socialiniais partneriais veikla

VGK posėdis

 

6

 

 

 

 

 

 

30

 

24

 

25

 

 

10

 

 

30

Auklėtoja metodininkė D. Dausienė, Vyr. auklėtojos J. Kučytė, E. Žilinskienė

 

Direktorė, buhalterė

 

Visos auklėtojos

 

 

Vyr. Auklėtoja J. Kučytė

Vyr auklėtoja B. Ruzienė

Vyr. Auklėtoja A. Akelaitienė

Vyr. Auklėtoja E. Žilinskienė

 

 

Direktorė

 

 

 E. Sutkienė

Ugdytiniai pagilins žinias.

 

 

 

Bus parengti dokumentai

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

Mokyklos bendruomenei

 

 

Lopšelio-darželio bendruomenei

 

Lopšelio-darželio bendruomenei

 

Mokytojų tarybos posėdžiai

Mokytojų tarybos posėdžiai

Mokytojų tarybos posėdžiai

 

 

 

 

Mokytojų tarybos posėdžiai

Intelektualiniai resursai

 

 

 

Intelektualiniai resursai, aplinkos lėšos

Intelektualiniai resursai, aplinkos lėšos

Skaityti daugiau ...

Geguė 2012

 

 

GEGUŽĖ

 

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo arba vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma, būdas

ŠVENTĖS

“Šeimos šventė”

„Lik sveikas, darželi“

Visos auklėtojos

„Pelėdžiukų grupė“, vyr. aukl. J. Kučytė, metodininkė koncertmeisterė

V. Nuobarienė

15

25

Mokyklos bendruomenei

Renginys, nuotraukos

Mokyklos bendruomenei

Šventė

VEIKLA SU TĖVAIS

Tėvų susirinkimai:

Vaikų brandumas mokyklai. Pasitarimas dėl išleistuvių šventės.

Vaikų ugdymosi pasiekimų aptarimas

Drauge praleistų metų aptarimas

Pasidžiaukime pasiekimais

„Pelėdžiukų“ grupė

„Švelnukų“ grupės

„Kiškiukų“ grupės

„Meškiukų“ grupės

10

4

4

10

Mokyklos bendruomenei

Protokolas

BENDRADARBIAVIMAS

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ir mokyklos bendradarbiavimas (Sporto šventė)

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ir mokyklos bendradarbiavimas („Pas draugus į svečius“)

„Pelėdžiukų grupė“, vyr. aukl. J. Kučytė

Pelėdžiukų grupė“, vyr. aukl. J. Kučytė

Pagal sutartą laiką

Mokyklos bendruomenei

Edukacinė išvyka į „Glasremio“ stiklą

Pavaduotoja ugdymui

D.Dausienė

Pagal sutartą laiką

Mokytojų tarybos posėdyje

nuotraukos

METODINĖ VEIKLA

Metodinė diena“ Įdėjos vaikų veiklai lauke“ rajono pedagogams

Veiklos stebėjimas:

„Švelnukų“ gr. D. Dausienė

Vyr. auklėtojos

A. Akelaitienė,

B. Ruzienė

Logopedė metodininkė

E. Sutkienė

9

8

Mokytojų tarybos posėdyje

Pranešimas

Mokytojų tarybos posėdyje

Ataskaita

VGK posėdis

Pavaduotoja ugdymui

D.Dausienė

21

Mokytojų tarybos posėdyje

Protokolas

Skaityti daugiau ...

Darželis

There are no image inside folder: images/joomgallery/details/darzelis_6