Darzeliui50

Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 65 svečiai (-ių) ir narių nėra

Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami į Dembavos lopšelį-darželį „Smalsutis“ vadovaujantis Panevėžio rajono  savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-180 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybėsugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarka“ ir Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ nuostatais patvirtintais Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 134 (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-171)

Failai parsisiuntimui

VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

PRAŠYMAS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ


PRAŠYMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

 

Skaityti daugiau ...

Savivalda

Ištrauka iš Dembavos vaikų lopšelio - darželio nuostatų:

  • Pedagogų taryba yra lopšelio - darželio savivaldos institucija pagrindinėms pedagogų profesinio darbo problemoms spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi institucijoje dirbantys pedagogai, bendrosios praktikos slaugytoja. Į pedagogų tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų lopšelio – darželio savivaldos institucijų atstovai, visuomenės nariai.
  • Pedagogų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
  • Pedagogų tarybos sekretorius renkamas iš pedagogų tarybos narių vieneriems mokslo metams.
  • Atskiriems profesinio ugdymo klausimams spręsti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai gali steigti atskiras priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinio darbo grupes.

Pedagogų taryba:

  • svarsto praktinius valstybės ir regiono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;
  • svarsto lopšelio – darželio veiklos programą, analizuoja ikimokyklinio ugdymo programų pasirinkimo ir realizavimo, vaikų brandumo mokyklai, ugdymo programų įgyvendinimo, išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;
  • ugdymo turinį ir metodus derina prie institucijos keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto darželio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio derinimą tarpusavyje;
  • kartu su bendrosios praktikos slaugytoja, auklėtojų padėjėjomis, sanitarėmis – auklėmis svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(si), korekcijos, mitybos klausimus;
  • svarsto institucijoje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas (Vaikystės pedagogikos, metodinių centrų ir kt.);
  • skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.
Skaityti daugiau ...

Darželis

There are no image inside folder: images/joomgallery/details/darzelis_6