Darzeliui50

Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 53 svečiai (-ių) ir narių nėra

Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami į Dembavos lopšelį-darželį „Smalsutis“ vadovaujantis Panevėžio rajono  savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-180 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybėsugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarka“ ir Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ nuostatais patvirtintais Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 134 (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-171)

Failai parsisiuntimui

VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

PRAŠYMAS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ


PRAŠYMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

 

Skaityti daugiau ...

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI DARBO VIETAI UŽIMTI

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI DARBO VIETAI UŽIMTI (2012-03-05)

info-iconKonkursas auklėtojo  pareigoms užimti.
Darbo pobūdis: Auklėtojo funkcijos:
•organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
•sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
•inicijuoti ir/ ar dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
•auklėtojas privalo užtikrinti savo darbo kokybę;
•saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą;

Skaityti daugiau ...

SPEKTAKLIS "GRYBŲ KARAS"

grybu karas

  Kovo 13 d. 11 val. "Pelėždiukų" ir "Švelnukų" gr. vaikučiai lankysis Panevėžio 

      J.Miltinio dramos teatre Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektalkį 

           Justinas Marcinkevičius "GRYBŲ KARAS"

      

Skaityti daugiau ...

2% PARAMA

info-icon

Mieli Tėveliai,

Mums visiems rūpi vaiko savijauta, jo saugumas ir ugdymas. Tikimės abipusio supratimo ir geranoriško bendravimo.

Laukiame Jūsų prasmingų pasiūlymų arba tiesiog vertinimų.
Kviečiame padėti vaikui gerai jaustis darželyje ir kartu kurti jaukią ir džiugią aplinką.

Visiems visiems suprantantiems ir jaučiantiems mūsų džiaugsmus ir rūpesčius nuoširdžiai  DĖKOJOJAME Jums už materialinę paramą lopšeliui-darželiui.

O už suteiktą paramą mes labai dėkingi.

Tikime, kad ir šiais metais mus remsite ir kartu ieškosime naujų rėmėjų.

Parama Norintiems paremti mūsų darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GVP.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2%) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui - darželiui). Jums tereikia užpildyti Mokesčių Inspekcijos patvirtinimą prašymo formą FR0512. Skirdami labdarą ir paramą mūsų įstaigai, Jūs prisidėtumėte prie savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Apie gautų pinigų panaudojimą kasmet tėvai išsamiai informuojami.

Skaityti daugiau ...

Darželis

There are no image inside folder: images/joomgallery/details/darzelis_6