Darzeliui50

Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 104 svečiai (-ių) ir narių nėra

Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami į Dembavos lopšelį-darželį „Smalsutis“ vadovaujantis Panevėžio rajono  savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-180 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybėsugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarka“ ir Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ nuostatais patvirtintais Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 134 (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-171)

Failai parsisiuntimui

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

PRAŠYMAS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ


PRAŠYMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

 

Skaityti daugiau ...

Geguė 2012

 

 

GEGUŽĖ

 

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo arba vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma, būdas

ŠVENTĖS

“Šeimos šventė”

„Lik sveikas, darželi“

Visos auklėtojos

„Pelėdžiukų grupė“, vyr. aukl. J. Kučytė, metodininkė koncertmeisterė

V. Nuobarienė

15

25

Mokyklos bendruomenei

Renginys, nuotraukos

Mokyklos bendruomenei

Šventė

VEIKLA SU TĖVAIS

Tėvų susirinkimai:

Vaikų brandumas mokyklai. Pasitarimas dėl išleistuvių šventės.

Vaikų ugdymosi pasiekimų aptarimas

Drauge praleistų metų aptarimas

Pasidžiaukime pasiekimais

„Pelėdžiukų“ grupė

„Švelnukų“ grupės

„Kiškiukų“ grupės

„Meškiukų“ grupės

10

4

4

10

Mokyklos bendruomenei

Protokolas

BENDRADARBIAVIMAS

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ir mokyklos bendradarbiavimas (Sporto šventė)

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ir mokyklos bendradarbiavimas („Pas draugus į svečius“)

„Pelėdžiukų grupė“, vyr. aukl. J. Kučytė

Pelėdžiukų grupė“, vyr. aukl. J. Kučytė

Pagal sutartą laiką

Mokyklos bendruomenei

Edukacinė išvyka į „Glasremio“ stiklą

Pavaduotoja ugdymui

D.Dausienė

Pagal sutartą laiką

Mokytojų tarybos posėdyje

nuotraukos

METODINĖ VEIKLA

Metodinė diena“ Įdėjos vaikų veiklai lauke“ rajono pedagogams

Veiklos stebėjimas:

„Švelnukų“ gr. D. Dausienė

Vyr. auklėtojos

A. Akelaitienė,

B. Ruzienė

Logopedė metodininkė

E. Sutkienė

9

8

Mokytojų tarybos posėdyje

Pranešimas

Mokytojų tarybos posėdyje

Ataskaita

VGK posėdis

Pavaduotoja ugdymui

D.Dausienė

21

Mokytojų tarybos posėdyje

Protokolas

Skaityti daugiau ...

Birželis 2012

 

 

BIRŽELIS

 

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo arba vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma, būdas

PRAMOGA  

„Vaikystės smėlio pilyse“

Vyr. Aukl. B. Ruzienė

Auklėtoja

K. Ribinskaitė

1

Mokyklos bendruomenei

Renginys, nuotraukos

BENDRADARBIAVIMAS

Naujamiesčio v.l/d

Velžio v.l/d

(Sportuoti sveika)

Visų grupių auklėtojos

28

Mokyklos bendruomenei

Renginys

VEIKLA SU TĖVAIS

Tėvų susirinkimai:

„Mažylių ugdymas lopšelyje

( su naujokais vaikais)“

„Meškiukų“ grupės

4

Mokyklos bendruomenei

Protokolas

Grupių komplektavimas,

Pasiruošimas naujiems mokslo metams

Direktorė D.Murauskienė

Mokyklos bendruomenei

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

1. Vidaus audito rezultatų analizė

2. Logopedės veiklos ataskaita.

3. Vaiko gerovės komisijos darbo analizė

4. Priešmokyklinių grupių vaikų pasiekimų vertinimas.

Direktorė D.Murauskienė

12

Mokytojų tarybos posėdyje

Protokolas

Skaityti daugiau ...

KALĖDOS

magic-in-the-air-christmas-t      SUSPINDO ANT EGLĖS ŽVAKUTĖS,

      EGLUTĖ ŽALIU RŪBELIU,

      LYG ANGELAS STOVI VAIKUTIS

     IR JUOKIAS BALSU – VARPELIU

     ATEIS TUOJ BALTUTIS SENELIS,

         IŠBRIS IŠ BALTOS PUSNIES

        SUŠILT PRIE KALĖDŲ UGNELĖS

        SUŠILT PRIE KALĖDŲ UGNIES

       ŽVAIGŽDELĖS SPINDĖS JAM ANT RANKŲ,

      O VEIDAS TOKS GIEDRAS, GRAŽUS

KALĖDŲ SENELIS APLANKO TAVE,MANE IR VISUS, VISUS, VISUS...

KALĖDŲ SENELIS ,,ŠVELNUKŲ'' GRUPĖS VAIKUČIUS

IR TĖVELIUS APLANKYS

GRUODŽIO 15 DIENĄ 17 VAL. 30 MIN.

"KIŠKIUKŲ" GRUPĖS VAIKUČIUS IR TĖVELIUS APLANKYS

GRUODŽIO 19 DIENĄ 17 VAL.

"PELĖDŽIUKŲ" GRUPĖS VAIKUČIUS IR TĖVIUS APLANKYS

GRUODŽIO 20 DIENĄ 18 VAL.

PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRE

"MEŠKIUKŲ" GRUPĖS VAIKUČIUS IR TĖVELIUS APLANKYS

GRUODŽIO 21 DIENĄ 17 VAL.

Skaityti daugiau ...

Darželis