Darzeliui50

Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 71 svečiai (-ių) ir narių nėra

Spalis

 

SPALIS

Priemonė

Laikas

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai

Atsiskaitymo tvarka

Išlaidos, finansavimo šaltiniai

ŠVENTĖS

Rudenėlio   šventė


„Duonelė “


„Ebru Menas“


PARODA

„Rudens gėrybės“

VEIKLA SU TĖVAIS

Susirinkimas

“Amžiaus tarpsnių psichologija”

(lektorė Panevėžio r. PPT psichologė)

BENDRADARBIAVIMAS

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ir mokyklos bendradarbiavimas.


05


26


1903-0717 17 valPagal sutartą laiką

Vyr. aukl. J. Kučytė, metod. meninio ugdymo pedagogė      V. Nuobarienė


Vyr.   aukl. A.Stučkuvienė


Vyr. auklėtoja

D. Dausienė


Visos auklėtojosVyr. Auklėtoja

Birutė Ruzienė

„Pelėdžiukų“ grupė

Vyr. auklėtoja

J. Kučytė

Ugdytiniai įtvirtins žinias apie rudens požymius, jo gėrybes, tenkins saviraiškos poreikius.

Vaikai įgis žinių, praturtins žodyną.

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius, plėtosis bendradarbiavimas su tėvais.


Šeima gamins darbelius iš daržovių.


Tėvai įgis pedagoginių žinių,Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

Mokyklos bendruomenėMokyklos bendruomenė


Mokyklos bendruomenėMokyklos bendruomenėMokyklos bendruomenėMokyklos bendruomenei

Intelektualiniai resursai, aplinkos, asmeninės lėšos.

Intelektualiniai resursai, aplinkos, asmeninės, rėmėjų lėšos.

Intelektualiniai resursai, aplinkos, asmeninės lėšos.


Intelektualiniai resursaiIntelektualiniai resursaiIntelektualiniai resursai

Skaityti daugiau ...

Lapkritis

 

 LAPKRITIS

PRAMOGA

Vėlinės

 

PARODA

„Ruduo vaikų akimis“ Dembavos bendruomenės namuose.

 

VEIKLA SU TĖVAIS

Susirinkimas

„Laukiame švenčių kartu“

 

 

 

„Kalėdų belaukiant“

 

 

 

ORGANIZACINIAI DARBAI:

Parengti, patvirtinti, veiklos programą

Parengti sąmatos projektą

 

Mokytojų tarybos posėdis

 

02

 

 

3 -11

 

 

 

 

22

 

 

 

 30

 

 

 

 

 

 

 

 15

 

Visos auklėtojos

 

 

Vyr. aukl. B. Ruzienė

 

 

 

 

„Pelėdžiukų“ grupė

Vyr. auklėtojos

J. Kučytė,

 

„Kiškiukų“ grupė

Vyr. auklėtojos A.Akelaitienė

E. Žilinskienė

 

 

Direktorė , pedagogai

Direktorė, buhalterė

 Direktorė

 

Vaikai įsigyvens į Vėlinių rimtį, ugdysis pagarbą mirusiems.

 Populiarės įstaiga, ugdytiniai tenkins meninius saviraiškos poreikius.

 

 

 

Pedagogai, planuodami šventę, aktyviai bendradarbiaus su tėvais.

 

 

Tėvai aktyviai įsijungs į šventės organizavimą.

 

 

 

Bus parengti

mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai.

 

 

Mokyklos bendruomenei

 

 Dembavos bendruomenei

 

 

 

 Mokyklos bendruomenei

 

 

 

 

 

 

 

 Mokyklos bendruomenei

 

Intelektualiniai resursai, aplinkos lėšos.

 

Intelektualiniai resursai, aplinkos, asmeninės lėšos.

 

 

 Intelektualiniai resursai

 

 

 

Intelektualiniai resursai

 

 

 Intelektualiniai resursai

 

 

Skaityti daugiau ...

Gruodis

                                                      GRUODIS

ŠVENTĖ

Kalėdų eglutė

 

VEIKLA SU TĖVAIS

Susirinkimas

„Laukiame Kalėdų senelio“

 

 

BENDRADARBIAVIMAS

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ir mokyklos bendradarbiavimas.

„ Vaidiname vieni kitiems“

 

PARODA

“Advento vainikas”

Panevėžio moksleivių namuose

 

 

Mokytojų tarybos posėdžiai

19-23

 

 

 

01

 

 

 

 

Pagal sutartą laiką

 

 

 

 

2011-12-05/

2012-01-06

Visose grupėse, visos auklėtojos, metod.   meninio ugdymo pedagogė  

V. Nuobarienė

„Švelnukų“ grupė

Vyr. auklėtojos

D. Dausienė

A. Stučkuvienė

 

„Pelėdžiukų“ grupė

Vyr. auklėtoja

J. Kučytė

 

 

Švelnukų“ grupė

Vyr. auklėtojos

D. Dausienė

 

 

 

1. Veiklos programos 2011m. įgyvendinimo aptarimas.

2. Lopšelio-darželio veiklos programos 2012 m. aptarimas

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

 

Pedagogai glaudžiau bendradarbiaus su tėvais

 

 

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

 

 

 

 

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

Mokyklos bendruomenei

 

 

 

Mokyklos bendruomenei

 

 

 

Mokyklos bendruomenei

 

 

 

 

 

Mokyklos bendruomenei

Intelektualiniai resursai, aplinkos, krepšelio   lėšos.

 

Intelektualiniai resursai

 

 

 

Intelektualiniai resursai, asmeninės lėšos.

 

 

 

 

Intelektualiniai resursai, aplinkos, krepšelio   lėšos

 

Skaityti daugiau ...

Balandis 2012

 

 

BALANDIS

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo arba vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma, būdas

PRAMOGA

Velykos

Auklėtoja metodininkė

D. Dausienė

6

Mokyklos bendruomenei

renginys

PARODOS

“Margutis”

“Tau mano mamyte”

Visos auklėtojos

01-09

Mokyklos bendruomenei

25-05

Mokyklos bendruomenei

BENDRADARBIAVIMAS

Dembavos progimnazija

Pavasarinė mugė mokykloje

Vyr. auklėtoja

J. Kučytė

Pagal planą

Mokyklos bendruomenei

nuotraukos

METODINĖ VEIKLA

Edukacinė programa į Kraštotyros muziejų „Ritas margutis“

Auklėtoja metodininkė

D. Dausienė

Vyr. auklėtoja

J. Kučytė

Pagal sutartą laiką

Mokytojų tarybos posėdyje

Straipsnis tinklalapyje

METODINĖ VEIKLA

Veiklos stebėjimas:

„Švelnukų“ gr. D. Dausienė

„Pelėdžiukų“gr. J. Kučytės

„Meškiukų“ gr. D. Stokienės

Vyr. auklėtojos B. Ruzienės

Vyr. auklėtojoa

A. Akelaitienė,

Vyr. auklėtoja

B. Ruzienė

Vyr. Auklėtoja

D. Stokienė

Logopedė metodininkė

E. Sutkienė

 

17

18

 

5

 

17

Mokytojų tarybos posėdyje

Ataskaita

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

1. Pedagogų aktyvus dalyvavimas įvairiuose respublikiniuose ir miesto seminaruose.

2. Saugios ir sveikos aplinkos kūrimo galimybės lopšelyje-darželyje

3. Ugdomosios veiklos planavimo analizė

Direktorė

D. Murauskienė

Pavaduotoja ugdymui

D.Dausienė

24

Mokytojų tarybos posėdyje

protokolas

Skaityti daugiau ...

Darželis

There are no image inside folder: images/joomgallery/details/darzelis_6