Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 71 svečiai (-ių) ir narių nėra

Geguė 2012

 

 

GEGUŽĖ

 

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo arba vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma, būdas

ŠVENTĖS

“Šeimos šventė”

„Lik sveikas, darželi“

Visos auklėtojos

„Pelėdžiukų grupė“, vyr. aukl. J. Kučytė, metodininkė koncertmeisterė

V. Nuobarienė

15

25

Mokyklos bendruomenei

Renginys, nuotraukos

Mokyklos bendruomenei

Šventė

VEIKLA SU TĖVAIS

Tėvų susirinkimai:

Vaikų brandumas mokyklai. Pasitarimas dėl išleistuvių šventės.

Vaikų ugdymosi pasiekimų aptarimas

Drauge praleistų metų aptarimas

Pasidžiaukime pasiekimais

„Pelėdžiukų“ grupė

„Švelnukų“ grupės

„Kiškiukų“ grupės

„Meškiukų“ grupės

10

4

4

10

Mokyklos bendruomenei

Protokolas

BENDRADARBIAVIMAS

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ir mokyklos bendradarbiavimas (Sporto šventė)

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ir mokyklos bendradarbiavimas („Pas draugus į svečius“)

„Pelėdžiukų grupė“, vyr. aukl. J. Kučytė

Pelėdžiukų grupė“, vyr. aukl. J. Kučytė

Pagal sutartą laiką

Mokyklos bendruomenei

Edukacinė išvyka į „Glasremio“ stiklą

Pavaduotoja ugdymui

D.Dausienė

Pagal sutartą laiką

Mokytojų tarybos posėdyje

nuotraukos

METODINĖ VEIKLA

Metodinė diena“ Įdėjos vaikų veiklai lauke“ rajono pedagogams

Veiklos stebėjimas:

„Švelnukų“ gr. D. Dausienė

Vyr. auklėtojos

A. Akelaitienė,

B. Ruzienė

Logopedė metodininkė

E. Sutkienė

9

8

Mokytojų tarybos posėdyje

Pranešimas

Mokytojų tarybos posėdyje

Ataskaita

VGK posėdis

Pavaduotoja ugdymui

D.Dausienė

21

Mokytojų tarybos posėdyje

Protokolas

Skaityti daugiau ...

Darbuotojai

Kolektyvas

kolektyvas

Ramutė Adomavičė

Pareigos: Auklėtoja metodininkė
Išsilavinimas: aukštasis
Baigė Panevėžio kolegiją ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Darželyje dirba nuo 2012 m.
Pedagoginis stažas 5 m.

Pareigybės aprašas

Auklėtojo pareigybės aprašas


Jolita Čemolonskienė

Pareigos: Auklėtoja
Išsilavinimas: pagrindinis
Mokosi Panevėžio kolegijoje ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Darželyje dirba nuo 2016 m.
Pedagoginis stažas 1 m.

Pareigybės aprašas

Auklėtojo pareigybės aprašas


Živilė Dulkienė

Pareigos: Auklėtoja metodininkė
Išsilavinimas aukštasis
Baigė Panevėžio kolegiją
Vilniaus pedagoginį universitetą
Darželyje dirba nuo 2012 m.
Pedagoginis stažas 5 m.

Pareigybės aprašas

Auklėtojo pareigybės aprašas


Ernesta Mingėlaitė

Pareigos: Auklėtoja
Išsilavinimas: aukštasis
Baigė Panevėžio kolegiją ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Darželyje dirba nuo 2015 m.
Pedagoginis stažas 2 m.

Pareigybės aprašas

Auklėtojo pareigybės aprašas


Miglė Miknevičiūtė

Pareigos: Auklėtoja
Išsilavinimas: vidurinis
Mokosi Panevėžio kolegijoje ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Darželyje dirba nuo 2016 m.
Pedagoginis stažas 1 m.

Pareigybės aprašas

Auklėtojo pareigybės aprašas


Jovita Niauronienė

Pareigos: Vyr. priešmokyklinės grupės pedagogė
Išsilavinimas aukštasis
Baigė Šiaulių universitetą.
Darželyje dirba nuo 2010 m.
Pedagoginis stažas 18 m.

Pareigybės aprašas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašas


Vida Nuobarienė

Pareigos: Metodininkė meninio ugdymo pedagogė
Išsilavinimas Spec. vidurinis
Baigė Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos m-kla
Darželyje dirba nuo 1991 m.
Pedagoginis stažas 40 m.

Pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašas


Donata Pakalnė

Pareigos: Auklėtoja
Išsilavinimas: aukštasis
Baigė Panevėžio kolegiją ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Darželyje dirba nuo 2016 m.
Pedagoginis stažas 2 m.

Pareigybės aprašas

Auklėtojo pareigybės aprašas


Birutė Ruzienė

Pareigos: Vyr. auklėtoja
Išsilavinimas aukštasis
Baigė Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos m-kla, Klaipėdos universitetą.
Darželyje dirba nuo 2008 m.
Pedagoginis stažas 33 m.

Pareigybės aprašas

Auklėtojo pareigybės aprašas


Rasa Belazarienė

Pareigos: Logopedė 
Išsilavinimas aukštasis
Baigė Šiaulių universitetą
Darželyje dirba nuo 2017 m.
Pedagoginis stažas 1 m.

Pareigybės aprašas

Logopedo pareigybės aprašas


Karolina Sereikaitė

Pareigos: Auklėtoja

Išsilavinimas: vidurinis

Mokosi Panevėžio kolegijoje ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Darželyje dirba nuo 2017 m.
Pareigybės aprašas

Auklėtojo pareigybės aprašas


Sandra Šiaulė

Pareigos: Auklėtoja

Išsilavinimas: aukštasis
Baigė Šiaulių universitetą 
Darželyje dirba nuo 2017 m.

Pedagoginis stažas 0 m.

Pareigybės aprašas

Auklėtojo pareigybės aprašasInga Širmulienė

Pareigos : Auklėtoja
Išsilavinimas aukštasis
Bigė Panevėžio kolegiją
Darželyje dirba nuo 2013 m.
Pedagoginis stažas 4 m.

Pareigybės aprašas

Auklėtojo pareigybės aprašasAnžela Kotova

Pareigos: Judesio korekcijos specialistas

Pareigybės aprašas

Judesio korekcijos specilisto pareigybės aprašasKristina Šukienė

Pareigos: Vaikų maitinimo organizatorė

Pareigybės aprašas

Vaikų maitinimo organizatoriaus pareigybės parašas


Kristina Grinkaitė

Pareigos: Dokumentuotoja

Pareigybės aprašymas

Dokumentuotojo pareigybės aprašymas


Janina Juškienė

Pareigos: Auklėtojos padėjėja

Pareigybės aprašas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašas


Žydronė Keliuotienė

Pareigos: Auklėtojos padėjėja

Pareigybės aprašas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašas


Lidija Mažylienė

Pareigos: Auklėtojos padėjėja

Pareigybės aprašas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašas


Rita Ochmanienė

Pareigos: Auklėtojos padėjėja

Pareigybės aprašas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašas


Vlada Sadauskienė

Pareigos: Auklėtojos padėjėja

Pareigybės aprašas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašas


Rita Zimaitienė

Pareigos: Vyrėjos padėjėja, skalbėja

Pareigybės aprašas

Virėjo padėjėjo pareigybės aprašasSkalbėjo pareigybės aprašas


Vidmantas Laurinaitis

Pareigos: Kiemsargis

Pareigybės aprašas

Kiemsargio pareigybės aprašas


Laura Klevinytė-Magdych

Pareigos: Virėja

Pareigybės aprašas

Virėjo pareigybės aprašas


Vaida Triabienė

Pareigos: Valytoja

Vaikų maitinimo organizatorė, laikinai einanti pareigas

Pareigybės aprašas

Valytojo pareigybės aprašasVaikų maitinimo organizatoriaus pareigybės aprašas


 

Laimutis Gečys

Pareigos: Darbininkas

Pareigybės aprašas

Darbininko pareigybės aprašas


Skaityti daugiau ...

Darželis