Darzeliui50

Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 37 svečiai (-ių) ir narių nėra

Lapkritis

 

 LAPKRITIS

PRAMOGA

Vėlinės

 

PARODA

„Ruduo vaikų akimis“ Dembavos bendruomenės namuose.

 

VEIKLA SU TĖVAIS

Susirinkimas

„Laukiame švenčių kartu“

 

 

 

„Kalėdų belaukiant“

 

 

 

ORGANIZACINIAI DARBAI:

Parengti, patvirtinti, veiklos programą

Parengti sąmatos projektą

 

Mokytojų tarybos posėdis

 

02

 

 

3 -11

 

 

 

 

22

 

 

 

 30

 

 

 

 

 

 

 

 15

 

Visos auklėtojos

 

 

Vyr. aukl. B. Ruzienė

 

 

 

 

„Pelėdžiukų“ grupė

Vyr. auklėtojos

J. Kučytė,

 

„Kiškiukų“ grupė

Vyr. auklėtojos A.Akelaitienė

E. Žilinskienė

 

 

Direktorė , pedagogai

Direktorė, buhalterė

 Direktorė

 

Vaikai įsigyvens į Vėlinių rimtį, ugdysis pagarbą mirusiems.

 Populiarės įstaiga, ugdytiniai tenkins meninius saviraiškos poreikius.

 

 

 

Pedagogai, planuodami šventę, aktyviai bendradarbiaus su tėvais.

 

 

Tėvai aktyviai įsijungs į šventės organizavimą.

 

 

 

Bus parengti

mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai.

 

 

Mokyklos bendruomenei

 

 Dembavos bendruomenei

 

 

 

 Mokyklos bendruomenei

 

 

 

 

 

 

 

 Mokyklos bendruomenei

 

Intelektualiniai resursai, aplinkos lėšos.

 

Intelektualiniai resursai, aplinkos, asmeninės lėšos.

 

 

 Intelektualiniai resursai

 

 

 

Intelektualiniai resursai

 

 

 Intelektualiniai resursai

 

 

Skaityti daugiau ...

Sausis 2012

 

Priemonė

Laikas

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai

Atsiskaitymo tvarka

Išlaidos, finansavimo šaltiniai

SAUSIS

ŠVENTĖ

„Trys Karaliai“

ORGANIZACINIAI DARBAI

Rengti statistines ataskaitas

Tarifikacija

PARODA

“Žiemužė šarmota”

METODINĖ VEIKLA

Veiklos stebėjimas : „Kiškių“ gr. A. Akelaitienė

“Švelnukų” gr.

D. Dausienė

„Pelėdžiukų“gr.

J. Kučytės

Mokytojų tarybos posėdis

1. Vaikų fizinio lavinimo tobulinimas įstaigoje

2. Projektinė su socialiniais partneriais veikla

VGK posėdis

 

6

 

 

 

 

 

 

30

 

24

 

25

 

 

10

 

 

30

Auklėtoja metodininkė D. Dausienė, Vyr. auklėtojos J. Kučytė, E. Žilinskienė

 

Direktorė, buhalterė

 

Visos auklėtojos

 

 

Vyr. Auklėtoja J. Kučytė

Vyr auklėtoja B. Ruzienė

Vyr. Auklėtoja A. Akelaitienė

Vyr. Auklėtoja E. Žilinskienė

 

 

Direktorė

 

 

 E. Sutkienė

Ugdytiniai pagilins žinias.

 

 

 

Bus parengti dokumentai

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

Mokyklos bendruomenei

 

 

Lopšelio-darželio bendruomenei

 

Lopšelio-darželio bendruomenei

 

Mokytojų tarybos posėdžiai

Mokytojų tarybos posėdžiai

Mokytojų tarybos posėdžiai

 

 

 

 

Mokytojų tarybos posėdžiai

Intelektualiniai resursai

 

 

 

Intelektualiniai resursai, aplinkos lėšos

Intelektualiniai resursai, aplinkos lėšos

Skaityti daugiau ...

Birželis 2012

 

 

BIRŽELIS

 

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo arba vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma, būdas

PRAMOGA  

„Vaikystės smėlio pilyse“

Vyr. Aukl. B. Ruzienė

Auklėtoja

K. Ribinskaitė

1

Mokyklos bendruomenei

Renginys, nuotraukos

BENDRADARBIAVIMAS

Naujamiesčio v.l/d

Velžio v.l/d

(Sportuoti sveika)

Visų grupių auklėtojos

28

Mokyklos bendruomenei

Renginys

VEIKLA SU TĖVAIS

Tėvų susirinkimai:

„Mažylių ugdymas lopšelyje

( su naujokais vaikais)“

„Meškiukų“ grupės

4

Mokyklos bendruomenei

Protokolas

Grupių komplektavimas,

Pasiruošimas naujiems mokslo metams

Direktorė D.Murauskienė

Mokyklos bendruomenei

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

1. Vidaus audito rezultatų analizė

2. Logopedės veiklos ataskaita.

3. Vaiko gerovės komisijos darbo analizė

4. Priešmokyklinių grupių vaikų pasiekimų vertinimas.

Direktorė D.Murauskienė

12

Mokytojų tarybos posėdyje

Protokolas

Skaityti daugiau ...

SU TARPTAUTINR MOKYTOJO DIENA

obuolysJai vis lemta sutikti mažus,
Prisirišti prie jų ir pamilt,
Užauginti jaunystės sparnus
Ir paspaudus rankas išsiskirt.
Kas ji?
Auklėtojos širdis - jūsų širdis.

 

SU TARPTAUTINNE MOKYTOJO DIENA

Sveikinu visus Direktorė

Skaityti daugiau ...

Darželis

There are no image inside folder: images/joomgallery/details/darzelis_6