Darzeliui50

Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 63 svečiai (-ių) ir narių nėra

Gruodis

                                                      GRUODIS

ŠVENTĖ

Kalėdų eglutė

 

VEIKLA SU TĖVAIS

Susirinkimas

„Laukiame Kalėdų senelio“

 

 

BENDRADARBIAVIMAS

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ir mokyklos bendradarbiavimas.

„ Vaidiname vieni kitiems“

 

PARODA

“Advento vainikas”

Panevėžio moksleivių namuose

 

 

Mokytojų tarybos posėdžiai

19-23

 

 

 

01

 

 

 

 

Pagal sutartą laiką

 

 

 

 

2011-12-05/

2012-01-06

Visose grupėse, visos auklėtojos, metod.   meninio ugdymo pedagogė  

V. Nuobarienė

„Švelnukų“ grupė

Vyr. auklėtojos

D. Dausienė

A. Stučkuvienė

 

„Pelėdžiukų“ grupė

Vyr. auklėtoja

J. Kučytė

 

 

Švelnukų“ grupė

Vyr. auklėtojos

D. Dausienė

 

 

 

1. Veiklos programos 2011m. įgyvendinimo aptarimas.

2. Lopšelio-darželio veiklos programos 2012 m. aptarimas

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

 

Pedagogai glaudžiau bendradarbiaus su tėvais

 

 

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

 

 

 

 

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

Mokyklos bendruomenei

 

 

 

Mokyklos bendruomenei

 

 

 

Mokyklos bendruomenei

 

 

 

 

 

Mokyklos bendruomenei

Intelektualiniai resursai, aplinkos, krepšelio   lėšos.

 

Intelektualiniai resursai

 

 

 

Intelektualiniai resursai, asmeninės lėšos.

 

 

 

 

Intelektualiniai resursai, aplinkos, krepšelio   lėšos

 

Skaityti daugiau ...

Balandis 2012

 

 

BALANDIS

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo arba vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma, būdas

PRAMOGA

Velykos

Auklėtoja metodininkė

D. Dausienė

6

Mokyklos bendruomenei

renginys

PARODOS

“Margutis”

“Tau mano mamyte”

Visos auklėtojos

01-09

Mokyklos bendruomenei

25-05

Mokyklos bendruomenei

BENDRADARBIAVIMAS

Dembavos progimnazija

Pavasarinė mugė mokykloje

Vyr. auklėtoja

J. Kučytė

Pagal planą

Mokyklos bendruomenei

nuotraukos

METODINĖ VEIKLA

Edukacinė programa į Kraštotyros muziejų „Ritas margutis“

Auklėtoja metodininkė

D. Dausienė

Vyr. auklėtoja

J. Kučytė

Pagal sutartą laiką

Mokytojų tarybos posėdyje

Straipsnis tinklalapyje

METODINĖ VEIKLA

Veiklos stebėjimas:

„Švelnukų“ gr. D. Dausienė

„Pelėdžiukų“gr. J. Kučytės

„Meškiukų“ gr. D. Stokienės

Vyr. auklėtojos B. Ruzienės

Vyr. auklėtojoa

A. Akelaitienė,

Vyr. auklėtoja

B. Ruzienė

Vyr. Auklėtoja

D. Stokienė

Logopedė metodininkė

E. Sutkienė

 

17

18

 

5

 

17

Mokytojų tarybos posėdyje

Ataskaita

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

1. Pedagogų aktyvus dalyvavimas įvairiuose respublikiniuose ir miesto seminaruose.

2. Saugios ir sveikos aplinkos kūrimo galimybės lopšelyje-darželyje

3. Ugdomosios veiklos planavimo analizė

Direktorė

D. Murauskienė

Pavaduotoja ugdymui

D.Dausienė

24

Mokytojų tarybos posėdyje

protokolas

Skaityti daugiau ...

Sausis 2012

 

Priemonė

Laikas

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai

Atsiskaitymo tvarka

Išlaidos, finansavimo šaltiniai

SAUSIS

ŠVENTĖ

„Trys Karaliai“

ORGANIZACINIAI DARBAI

Rengti statistines ataskaitas

Tarifikacija

PARODA

“Žiemužė šarmota”

METODINĖ VEIKLA

Veiklos stebėjimas : „Kiškių“ gr. A. Akelaitienė

“Švelnukų” gr.

D. Dausienė

„Pelėdžiukų“gr.

J. Kučytės

Mokytojų tarybos posėdis

1. Vaikų fizinio lavinimo tobulinimas įstaigoje

2. Projektinė su socialiniais partneriais veikla

VGK posėdis

 

6

 

 

 

 

 

 

30

 

24

 

25

 

 

10

 

 

30

Auklėtoja metodininkė D. Dausienė, Vyr. auklėtojos J. Kučytė, E. Žilinskienė

 

Direktorė, buhalterė

 

Visos auklėtojos

 

 

Vyr. Auklėtoja J. Kučytė

Vyr auklėtoja B. Ruzienė

Vyr. Auklėtoja A. Akelaitienė

Vyr. Auklėtoja E. Žilinskienė

 

 

Direktorė

 

 

 E. Sutkienė

Ugdytiniai pagilins žinias.

 

 

 

Bus parengti dokumentai

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius.

Mokyklos bendruomenei

 

 

Lopšelio-darželio bendruomenei

 

Lopšelio-darželio bendruomenei

 

Mokytojų tarybos posėdžiai

Mokytojų tarybos posėdžiai

Mokytojų tarybos posėdžiai

 

 

 

 

Mokytojų tarybos posėdžiai

Intelektualiniai resursai

 

 

 

Intelektualiniai resursai, aplinkos lėšos

Intelektualiniai resursai, aplinkos lėšos

Skaityti daugiau ...

2 Vasaris 2012

 

                                              VASARIS

ŠVENTĖS

Užgavėnės su bendruomeneVasario 16-ojiSavaitė su šeima

PARODA

“Lietuva vaiko akimis”

BENDRADARBIAVIMAS

Dembavos progimnazija

„Sniego senių fiesta“


METODINĖ VEIKLA

Veiklos stebėjimas:

„Kiškių“ gr. A. Akelaitienė


„Švelnukų“gr. D. Dausienė

„Kiškiukų“ gr. E. Žilinskienė


211520-24Pagal sutartą laiką

15


14

14


Vyr. auklėtoja A.Akelaitienė


Vyr. auklėtoja D. Stokienė, met. meninio ugdymo pedagogė V. Nuobarienė


Visose grupėse


Visų grupių auklėtojos


Vyr. Auklėtoja J. Kučytė

Vyr. Auklėtoja D. Stokienė

Auklėtoja metodininkė D. Dausienė

Vyr. Auklėtoja J. Kučytė

Vyr. Auklėtoja B. Ruzienė


Šeimos nariai gamins kaukes ir dalyvaus šventėje.

Ugdytiniai pagilins žinias, patirs pasididžiavimo savo valstybe jausmą.

Šeimos nariai bus laukiami kiekvienoje grupėje.Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius, gerės bendradarbiavimas su tėvais.

Ugdytiniai tenkins saviraiškos poreikius


Dembavos bendruomenei


Mokyklos bendruomenei


Mokyklos bendruomenei

Mokytojų tarybos posėdžiai


Mokytojų tarybos posėdyje
Mokytojų tarybos posėdyje


Intelektualiniai resursai. rėmėjų lėšos


Intelektualiniai resursai


Intelektualiniai resursai
Intelektualiniai resursai, asmeninės lėšos

Skaityti daugiau ...

Darželis

There are no image inside folder: images/joomgallery/details/darzelis_6